لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان زیربنای اردوگاه‌های ایران

آمار میزان زیربنای اردوگاه‌های ایران که در سالنامه آماری 1399 تا 1400 وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است نشان می‌دهد که بیشترین میزان زیربنای استفاده شده برای اردوگاه های کشور در استان خراسان رضوی است.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری آموزش و پرورش به دست آورده است؛ آمار میزان زیربنای اردوگاه‌های ایران حاکی از آن است که استان خراسان رضوی با 16,768 متر زیربنا بیشترین میزان زیربنا را در بین اردوگاه‌های کشور دارد. کمترین میزان زیربنا استفاده شده برای اردوگاه‌های کشور در استان هرمزگان است.
در این استان هیچ میزان زیربنایی برای اردوگاه استفاده نشده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی آموزش و دانش کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ ناخالص ثبت نام آموزش ابتدایی در ایران

آمار تعداد کودکان ثبت نام شده در مقطع پیش‌دبستانی در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط