لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مرگ و میر نوزادان به تفکیک جنسیت در ایران (از سال 1972 تا 2020)

آمار تعداد مرگ و میر نوزادان به تفکیک جنسیت در ایران، نشان می‌دهد که در سال 1972 تعداد بسیار زیادی از نوزادان دختر و پسر در ایران جان خود را از دست داده‌اند و میزان مرگ و میر در نوزادان پسر نسبت به نوزادان دختر بیشتر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1972 تا 2020 میزان مرگ و میر نوزادان در ایران همواره در حال کاهش بوده و روند کاهشی چشمگیری را طی کرده است به طوری که تعداد مرگ و میر نوزادان دختر و پسر ایران از 147‍2‍8‍0‍‍‍‍ نوزاد در سال 1972 به 16828 در سال 2020 رسیده است. در آخرین سال ثبت شده در این آمار از 16828 نوزاد فوت شده، 9095 پسر و 7733 دختر بوده‌اند و شیب کاهشی در میزان مرگ و میر نوزادان دختر بیشتر از نوزادان پسر بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار پیش‌بینی نرخ تولد در ایران (۲۰۲۳ تا ۲۰۹۹)

آمار مرگ‌ و میر نوزادان در ایران

برای خواندن مقاله پیش‌بینی جمعیت ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1972 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط