لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار وزن واردات کالاهای اساسی به ایران (سال 1402-1401)

آمار وزن واردات کالاهای اساسی به ایران که در سالنامه آماری گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌ 1402 منتشر شده است نشان داده است که در سال 1402 بیشترین وزن واردات کالاهای اساسی به ایران به کالای ذرت تعلق دارد.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به دست آورده است؛ آمار وزن واردات کالاهای اساسی به ایران حاکی از آن است که در سال 1402 بیش از 2 هزار تن به وزن واردات ذرت به ایران افزوده شده است.

ذرت:
آمار وزن واردات کالاهای اساسی به ایران نشان داده است که واردات ذرت از 8121 هزار تن در سال 1401 به 10227 هزار تن در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش به میزان 25.9 درصد نشان دهنده رشد قابل توجه در واردات این محصول است.

دانه سویا:
واردات دانه سویا از 2541 هزار تن در سال 1401 به 2713 هزار تن در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 6.8 درصدی نشان می‌دهد که نیاز به این محصول نیز رشد کرده است.

گندم:
آمار وزن واردات کالاهای اساسی به ایران نشان داده است که واردات گندم از 4473 هزار تن در سال 1401 به 2527 هزار تن در سال 1402 کاهش یافته است. کاهش 43.5 درصدی در واردات گندم می‌تواند به دلایل متعددی نظیر افزایش تولید داخلی، کاهش مصرف یا تغییر در سیاست‌های وارداتی باشد.

جو:
واردات جو نیز از 2378 هزار تن در سال 1401 به 2182 هزار تن در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 8.2 درصدی ممکن است نشان دهنده کاهش نیاز به این محصول باشد.

کنجاله سویا:
واردات کنجاله سویا از 1343 هزار تن در سال 1401 به 1681 هزار تن در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 25.2 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این محصول است.

روغن:
واردات روغن از 1398 هزار تن در سال 1401 به 1560 هزار تن در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 11.6 درصدی نشان می‌دهد که نیاز به واردات روغن افزایش یافته است.

برنج:
واردات برنج از 1791 هزار تن در سال 1401 به 1117 هزار تن در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 37.6 درصدی می‌تواند نشان‌دهنده کاهش مصرف یا افزایش تولید داخلی باشد.

شکر:
واردات شکر از 1265 هزار تن در سال 1401 به 726 هزار تن در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 42.6 درصدی می‌تواند به دلیل افزایش تولید داخلی، کاهش مصرف یا تغییر در سیاست‌های وارداتی باشد.

نتیجه‌گیری

از تحلیل داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که برخی از کالاهای اساسی نظیر ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا و روغن با افزایش واردات مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا یا نیاز به این محصولات است. در مقابل، کالاهایی مانند گندم، جو، برنج و شکر کاهش واردات داشته‌اند که می‌تواند ناشی از افزایش تولید داخلی، تغییر در سیاست‌های وارداتی یا کاهش مصرف باشد.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تجارت و کسب و کار کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۹

آمار میزان ارزش ریالی واردات ایران

آمار میزان ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۸

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط