لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران (سال 1402)

آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران که در سالنامه آماری گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌ 1402 منتشر شده است نشان داده است که در سال 1402 بیشترین سهم واردات کالاهای اساسی به ایران به کالای ذرت تعلق دارد.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به دست آورده است؛ آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران حاکی از آن است که در سال 1402 بیش از 500 میلیون دلار به ارزش وارداتی ذرت افزوده شده است.

ذرت:
ارزش 1401: 3296 میلیون دلار
ارزش 1402: 3824 میلیون دلار
افزایش: 16%

افزایش ارزش واردات ذرت نشان‌دهنده افزایش نیاز داخلی به این محصول است. ذرت به عنوان یکی از مهم‌ترین خوراک‌های دام و طیور، نقش اساسی در صنعت دامپروری و مرغداری ایران دارد.
افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌ها و بهبود امنیت غذایی باشد.

روغن:
ارزش 1401: 2357 میلیون دلار
ارزش 1402: 2201 میلیون دلار
کاهش: 6.6%

آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران نشان داده است که کاهش اندک ارزش واردات روغن می‌تواند به دلیل تغییرات در قیمت جهانی یا کاهش تقاضای داخلی باشد. توسعه صنایع داخلی و افزایش تولید روغن‌های نباتی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

دانه سویا:
ارزش 1401: 1975 میلیون دلار
ارزش 1402: 1927 میلیون دلار
کاهش: 2.4%

کاهش جزئی در ارزش واردات دانه سویا ممکن است به دلیل تغییرات در تقاضا یا قیمت جهانی باشد. دانه سویا به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع پروتئین گیاهی و خوراک دام و طیور اهمیت زیادی دارد. توسعه کشت داخلی سویا می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

برنج:
ارزش 1401: 2360 میلیون دلار
ارزش 1402: 1306 میلیون دلار
کاهش: 44.6%

آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران نشان داده است که کاهش قابل توجه ارزش واردات برنج نشان‌دهنده کاهش تقاضای داخلی یا افزایش تولید داخلی است. تلاش برای افزایش تولید داخلی و بهبود بهره‌وری در کشت برنج می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

کنجاله سویا:
ارزش 1401: 855 میلیون دلار
ارزش 1402: 1062 میلیون دلار
افزایش: 24.2%

افزایش ارزش واردات کنجاله سویا نشان‌دهنده افزایش نیاز به این محصول به عنوان خوراک دام و طیور است. توسعه صنایع فرآوری داخلی و افزایش تولید کنجاله سویا می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

گندم:
ارزش 1401: 2020 میلیون دلار
ارزش 1402: 1002 میلیون دلار
کاهش: 50.4%

آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران نشان داده است که کاهش قابل توجه ارزش واردات گندم نشان‌دهنده افزایش تولید داخلی یا کاهش تقاضای داخلی است.
توسعه برنامه‌های خودکفایی در تولید گندم و بهبود بهره‌وری در کشت این محصول می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

جو:
ارزش 1401: 991 میلیون دلار
ارزش 1402: 747 میلیون دلار
کاهش: 24.6%

کاهش ارزش واردات جو می‌تواند به دلیل افزایش تولید داخلی یا کاهش تقاضای داخلی باشد. توسعه کشت داخلی و بهبود بهره‌وری در تولید جو می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

شکر:
ارزش 1401: 685 میلیون دلار
ارزش 1402: 477 میلیون دلار
کاهش: 30.4%

آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران نشان داده است که کاهش ارزش واردات شکر نشان‌دهنده افزایش تولید داخلی یا کاهش تقاضای داخلی است. توسعه تولید داخلی و بهبود فرآوری شکر می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

نتیجه‌گیری آمار ارزش واردات کالاهای اساسی به ایران

تمرکز بر افزایش تولید داخلی:
افزایش تولید داخلی محصولات اساسی مانند ذرت، گندم، و برنج می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت غذایی کمک کند. استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی و بهبود بهره‌وری در کشت و تولید می‌تواند به دستیابی به این هدف کمک کند.

بهبود زنجیره تأمین و فرآوری:
توسعه صنایع فرآوری داخلی برای محصولاتی مانند کنجاله سویا و روغن می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و ذخیره‌سازی می‌تواند به بهبود زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

تنوع‌بخشی به منابع تأمین:
تنوع‌بخشی به منابع تأمین واردات می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از تغییرات در بازار جهانی و نوسانات قیمت کمک کند. ایجاد روابط تجاری با کشورهای مختلف و استفاده از توافق‌نامه‌های تجاری می‌تواند به دستیابی به این هدف کمک کند.

توسعه کشت‌های جایگزین و پایدار:
توسعه کشت محصولات جایگزین و پایدار می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت غذایی کمک کند. آموزش و ترویج کشاورزان در زمینه کشت محصولات جایگزین و استفاده از روش‌های کشاورزی پایدار می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

بهبود سیاست‌های حمایتی:
تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب برای کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. حمایت از تحقیقات و نوآوری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته می‌تواند به بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی کمک کند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تجارت و کسب و کار کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۹

آمار میزان ارزش ریالی واردات ایران

آمار میزان ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۸

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط