لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک جنسیت

آمار سهم مددجویان کمیته امداد امام خمینی بر حسب جنسیت که در سالنامه آماری 1401 به ثبت رسیده است نشان دهنده سهم 2 برابری مددجویان زن نسبت به مددجویان مرد تحت پوشش این نهاد است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری کمیته امداد امام خمینی به دست آورده است؛ آمار سهم مددجویان کمیته امداد امام خمینی بر حسب جنسیت نشان می‌دهد تا سال 1401 جمعیت زنان مددجوی کمیته امداد سهم بیشتری را نسبت به جمعیت مردان به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس آمار موجود 64 درصد مددجویان این نهاد را زنان و 36 درصد مددجویان را مردان تشکیل می‌دهند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک استان)

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک گروه سنی)

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل

برای خواندن مقاله اشتغال‌زایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط