لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نرخ رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت سال 1400

آمار نرخ رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت که از سالنامه وزارت صمت در سال 1400 منتشر شده است نشان می‌دهد، بیشترین نرخ رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1396 بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار نرخ رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در بازه سال 1392 تا 1400 نشان می دهد، نرخ رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 به 9.3 درصد رسیده است.

کمترین میزان نرخ رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1397 بوده است. در این سال رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون نفت 2.5- درصد بوده است.

نرخ رشد اقتصادی در اصطلاح به افزایش میزان تولید کالاها و خدمات یک گروه یا یک مجموعه در مدت معین گفته می‌شود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ تورم در ایران

آمار متوسط‌ درآمد سالانه‌ ‌يک ‌خانواده شهری در ایران

آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

برای خواندن مقاله رتبه عجیب ایران در تورم جهانی کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1392 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط