لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار مساحت جنگل براساس نوع در ایران

آمار مساحت جنگل براساس نوع در ایران، نشان می‌دهد که مساحت هر نوع از جنگل‌های ایران که به سه دسته کلی: جنگل‌های اولیه، جنگل‌های کاشته شده و سایر جنگل‌های احیا شده طبیعی تقسیم می‌شوند در بازه زمانی این آمار چقدر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1990 تا 2017 مساحت جنگل‌های اولیه همواره با میزان ثابت 200 هزار هکتار ثبت گردیده‌ و میزان جنگل‌های کاشته شده و سایر جنگل‌های احیا شده طبیعی در طی این سال‌ها همواره در حال افزایش بوده‌اند به طوری که میزان جنگل‌های کاشته شده از حدود 515 هزار هکتار به 941 هزار هکتار و میزان جنگل‌های احیا شده طبیعی از حدود 8 میلیون هکتار به بیش از 9.5 میلیون هکتار رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی  محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مساحت جنگل‌ها در ایران

آمار شاخص پوشش سبز کوهستان در ایران

آمار میزان نسبت مساحت جنگل با برنامه مدیریت بلندمدت در ایران

برای خواندن مقاله آمار یوزپلنگ‌‌های ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2017

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط