لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار توزیع دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی به تفکیک دولتی و غیر دولتی

آمار توزیع دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی به تفکیک دولتی و غیر دولتی که در سالنامه آماری 1399 تا 1400 وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است نشان می‌دهد که اکثر والدین، فرزندان خود را در همه مقاطع به مدارس دولتی می فرستند.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری آموزش و پرورش به دست آورده است؛ آمار توزیع دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی به تفکیک دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که مدارس دولتی در مقطع دبستان 7,368,965 نفر دانش آموز دارند و در همین مقطع مدارس غیر دولتی 1,074,563 نفر دانش آموز دارند.

به طور کلی در همه مقاطع تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی از مدارس غیر دولتی بیشتر هستند.

طبق توزیع دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی به تفکیک دولتی و غیر دولتی کمترین تعداد دانش آموز مدارس غیر دولتی در دوره های تحصیلی کار و دانش و فنی و حرفه ای قرار دارد
در دوره تحصیلی کار و دانش 23,844 دانش آموز در مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی 1399 و 1400 تحصیل کرده اند.
در دوره تحصیلی فنی و حرفه ای در مدارس غیر دولتی 28491 دانش آموز در سال تحصیلی 1399 و 1400 تحصیل کرده اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی آموزش و دانش کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ ناخالص ثبت نام آموزش ابتدایی در ایران

آمار تعداد کودکان ثبت نام شده در مقطع پیش‌دبستانی در ایران

برای خواندن مقاله زنی که سرنوشت دانش آموزان دختر ایرانی را نجات داد! کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط