لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار که در سالنامه آماری 1401 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین تعداد مددجویان تحت پوشش این نهاد دارای سرپرست مرد بوده‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری کمیته امداد امام خمینی به دست آورده است؛ آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار نشان می‌دهد در سال 1401 تعداد 3,303,999 مددجوی کمیته امداد امام خمینی دارای سرپرست مرد و تعداد 1,926,640 مددجو دارای سرپرست زن بوده‌اند

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن

آمار تعداد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک استان)

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل

برای خواندن مقاله اشتغال‌زایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط