لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میانگین بارندگی کشورها در سال 2017

آمار میانگین بارندگی کشورها در سال 2017 نشان می دهد، کشور کلمبیا با میانگین بارش 3,240 میلی لیتر در سال 2017، بیشترین میانگین بارندگی را در بین کشورهای دیگر داشته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ آمار میانگین بارندگی کشورها در سال 2017 نشان می‌دهد کشور کلمبیا با دارا بودن میانگین بارش 3,240 میلی لیتر، بیشترین میزان بارندگی را در بین کشورها داشته است و کشور سائوتومه و پرنسیپ با میانگین بارش 3,200 میلی لیتر در سال دومین کشور پر باران در سال 2017 بوده است. همچنین بر اساس آمارهای موجود کشور مصر با میانگین بارش 18 میلی لیتر کمترین میزان بارندگی در سال 2017 را داشته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ آب و فاضلاب کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار امتیاز خطر خشکسالی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰

برای خواندن مقاله چند قدم تا بی آبی کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2017

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط