لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران

آمار سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران حاکی از کاهش سهم مهاجران ایرانی در آخرین آمار اعلامی دارد.

طبق آمار امروز، از سال 1990 تا 2019 آمار درصد مهاجران ایرانی نسبت به جمعیت ایران افزایشی بوده است اما بعد از آن برای اولین بار در سال 2020 کاهش را تجربه کرده است.

با بررسی آماری که آمارفکت از رصدخانه مهاجرتی ایران به دست آورده است؛ عواملی مختلفی همچون همه گیری ویروس کرونا، بسته شدن مرزها و… در کاهش شیب نمودار در سال 2020 می تواند تاثیر گذار بوده باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون آمارهای جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت ایرانیان در کانادا به تفکیک جنسیت

آمار سهم مهاجران ایرانی از کل مهاجران جهان

آمار جمعیت کل مهاجران در جهان

برای مطالعه مقاله نخبگان بازگشتی به ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2019

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط