لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم رانندگان زن و مرد در اسنپ

آمار سهم رانندگان زن و مرد در اسنپ نشان می‌دهد که رانندگان مرد سهم بیشتری را در این آمار دارند. مردان به‌طور تقریب 97 درصد رانندگان اسنپ را در سال 1399 و 1400 تشکیل داده‌اند.

بر اساس آمار امروز درصد رانندگان زن اسنپ در سال 1400 نزدیک به 0.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است.

با بررسی آمارهایی که آمارفکت از به دست آورده است؛ اسنپ در سال 1400 بیش از 3 میلیون راننده مرد و بیش از 100 هزار راننده زن داشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه‌ی تجارت و کسب‌و‌کار کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار کاربران اسنپ پی

آمار سهم خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن

آمار استفاده کنندگان اینترنت در ایران

آمار کاربران ایرانی اینترنت

برای خواندن مقاله اشتغالزایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط