لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ایرانیان دارای مجوز اقامت دائم و موقت در آلمان

آمار ایرانیان دارای مجوز اقامت دائم و موقت در آلمان نشان می‌دهد که ایرانیان دارای مجوز اقامت موقت به‌طور پیوسته در هرسال نسبت به سال قبل افزایش‌یافته‌اند اما افراد دارای مجوز اقامت دائم با کاهش نیز رو به شده‌اند و به‌طور پیوسته در هرسال نسبت به سال قبل افزایش نیافته‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از سایت رصدخانه مهاجرت ایران به دست آورده است؛ آمار ایرانیان دارای مجوز اقامت دائم و موقت در آلمان از سال 2010 تا 2019 به ثبت رسیده است. بر اساس آمارهای موجود، بیشترین مجوز اقامت موقتی که ایرانیان در آلمان دریافت کرده‌اند به سال 2019 مربوط می‌شود که در این سال 58,340 نفر توانسته‌اند مجوز اقامت موقت این کشور را دریافت کنند. از سال 2016 شاهد افزایش ایرانیان دارای مجوز اقامت موقت و کاهش ایرانیان دارای مجوز اقامت دائم در کشور آلمان بوده‌ایم.

برای مشاهده آمارهای بیشتر در حوزه جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد و نوع ویزای ایرانی‌ها در آمریکا

آمار خانه خریداری شده در ترکیه توسط اتباع ايرانی

برای خواندن مقاله آیا واقعا نرخ مهاجرت ایرانیان دوبرابر شده است؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2010 تا 2019

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط