لوگوی سورمه ای آمارفکت

هزینه برگزاری جام جهانی برای کشورهای میزبان

جام جهانی

جام جهانی چقدر هزینه روی دست میزبانانش گذاشته؟

آمار هزینه‌های جام جهانی، یک پارامتر متفاوت دارد آن هم هزینه برگزاری برای میزبانان است، در طول تاریخ ورزش، کشورهای مختلفی مسئول میزبانی ورزشکاران بودند. این میزبانی اعم از بازی‌های المپیک، آسیایی و جام جهانی بوده است، برخی کشورها از این فرصت بهترین استفاده را بردند و با صرف هزینه نچندان سنگین از درآمد سرشارش استفاده کردند و در مقابل برخی کشورها نیز دچار گرفتاری، بدهی و فروپاشی اقتصادی شدند.

در این ویدیو نگاهی به هزینه های جام جهانی در دوران اخیر داریم.