لوگوی سورمه ای آمارفکت

به نظر شما حضور زنان ایرانی در عرصه سیاست…

۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند نقش زنان ایرانی در عرصه سیاست باید پررنگ‌تر شود!

در این نظرسنجی ۴۵,۳۰۴ نفر شرکت کردند که سهم مخاطبان روبیکا ۵۴ درصد و سهم مخاطبان تلگرام ۴۶ درصد بوده است.
۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که نیاز است تا نقش زنان ایرانی در عرصه سیاست پررنگ‌تر شود.
۲۵ درصد نقش زنان ایرانی در عرصه سیاست را مناسب ارزیابی کرده‌اند و تنها ۲۱ درصد معتقدند که نقش زنان در عرصه سیاست باید کمرنگ‌تر شود.
در جامعه مدرن، توسعه متوازن در گروی تحقق عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت جنسیتی است. بر اساس آمار کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد از شاغلین قوه مجریه ، ۲۲/۹۸ درصد از شاغلین قوه قضائیه و ۱۳/۳۱ درصد از شاغلین قوه مقننه را زنان تشکیل داده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

آمار سهم کرسی زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

آمار تعداد افراد شرکت‌کننده و واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس ایران

نمای کلی نظرسنجی

سهم شرکت‌کننده روبیکا

54

سهم شرکت‌کننده تلگرام

46

تعداد شرکت‌کننده کل

45304

تاریخ برگزاری

03 اردیبهشت 1403

روش نظرسنجی

شبکه‌های اجتماعی

آخرین نظرسنجی ها