ترس از تزریق آمپول

برخی در دنیا از تزریق آمپول ترس دارند، این مسئله الزاما به سن هم ربطی ندارد؛ آیا شما از تزریق آمپول می‌ترسید؟

در این نظرسنجی که در تلگرام و روبیکا منتشر شد حدود ۷۷ هزار نفر شرکت کردند. از این مقدار حدود ۲۵ درصد در تلگرام و ۷۵ درصد در روبیکا شرکت داشتند.

در مجموع ۳۷ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که از تزریق آمپول ترس دارند.

تریپانوفوبیا ترس شدید از تزریق یا سوزن های زیرپوستی است و کودکان بیشتر از بزرگسالان از سوزن و آمپول می ترسند.

طبق آمار جهانی حدود ۲۵ درصد از بزرگسالان مبتلا به سوزن هراسی یا آمپول هراسی هستند که البته میزان فوبیای آنها متفاوت است.

اگر شما از دسته افرادی هستید که به شدت دچار فوبیای آمپول و سوزن هستید سعی کنید با انجام تمریناتی از قبیل تزریق آمپول به یک شی بی جان مانند یک پرتقال و مراجعه به متخصص روانپزشک بر این ترس فائق آیید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ واکسیناسیون سرخک کودکان 12 تا 23 ماهه در ایران

آمار امتیاز شاخص نظام سلامت در جهان