لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نرخ بیکاری جمعیت فعال بر حسب استان در سال 1401

آمار نرخ بیکاری جمعیت فعال بر حسب استان در سال 1401 نشان می‌دهد، نرخ بیکاری جمعیت فعال در استان هرمزگان نسبت به بقیه استان‌ها بیشتر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دست آورده است؛ آمار نرخ بیکاری جمعیت فعال بر حسب استان در سال 1401 حاکی از آن است که استان هرمزگان با نرخ بیکاری 15.3 درصد در رتبه نخست بیشترین نرخ بیکاری در بین استان‌های کشور قرار دارد.

استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 14.2 درصد و استان کردستان با 13.7 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین نرخ بیکاری قرار دارند.

جمعیت فعال به مجموع جمعیت بیکار و شاغل گفته می‌شود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوی در استان آذربایجان شرقی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان غربی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک حالت

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط