لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ده مبدأ اول واردات ایران (سال 1402-1401)

آمار ده مبدأ اول واردات ایران که در سالنامه آماری گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌ 1402 منتشر شده است نشان داده است که در سال 1402 بیشترین واردات در این سال بین ایران و کشور امارات متحده عربی بوده است.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به دست آورده است؛ آمار ده مبدأ اول واردات ایران حاکی از آن است که در سال 1402 واردات ایران از امارات متحده عربی بیش از 20 میلیون دلار رسیده است.

امارات متحده عربی:
ارزش واردات از امارات متحده عربی از 18542 میلیون دلار در سال 1401 به 20767 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 12 درصدی نشان‌دهنده توسعه روابط تجاری و افزایش واردات از این کشور است.

چین:
آمار ده مبدأ اول واردات ایران نشان داده است که ارزش واردات از چین از 15830 میلیون دلار در سال 1401 به 18539 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 17.1 درصدی نشان‌دهنده رشد همکاری‌های تجاری و افزایش تقاضا برای محصولات چینی در ایران است.

ترکیه:
ارزش واردات از ترکیه از 6137 میلیون دلار در سال 1401 به 7520 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 22.5 درصدی بیانگر تقویت روابط تجاری بین دو کشور است.

آلمان:
آمار ده مبدأ اول واردات ایران نشان داده است که ارزش واردات از آلمان از 2023 میلیون دلار در سال 1401 به 2151 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 6.3 درصدی نشان‌دهنده پایداری روابط تجاری و تقاضا برای محصولات آلمانی است.

هند:
ارزش واردات از هند از 2942 میلیون دلار در سال 1401 به 1916 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 34.9 درصدی ممکن است به دلیل تغییرات در روابط تجاری، کاهش تقاضا یا مشکلات اقتصادی باشد.

فدراسیون روسیه:
ارزش واردات از روسیه از 1582 میلیون دلار در سال 1401 به 1691 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 6.9 درصدی نشان‌دهنده رشد تعاملات تجاری است.

هلند:
آمار ده مبدأ اول واردات ایران نشان داده است که ارزش واردات از هلند از 890 میلیون دلار در سال 1401 به 1189 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 33.6 درصدی نشان‌دهنده توسعه روابط تجاری و افزایش واردات از این کشور است.

انگلستان:
ارزش واردات از انگلستان از 1121 میلیون دلار در سال 1401 به 1075 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 4.1 درصدی نشان‌دهنده کاهش تعاملات تجاری است.

سوئیس:
آمار ده مبدأ اول واردات ایران نشان داده است که ارزش واردات از سوئیس از 1205 میلیون دلار در سال 1401 به 1019 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 15.4 درصدی ممکن است به دلایل تغییرات در سیاست‌های تجاری یا کاهش تقاضا باشد.

هنگ کنگ:
ارزش واردات از هنگ کنگ از 602 میلیون دلار در سال 1401 به 890 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 47.8 درصدی نشان‌دهنده رشد قابل توجه روابط تجاری و افزایش واردات از این منطقه است.

نتیجه‌گیری

داده‌های واردات نشان‌دهنده روند‌های مختلفی در تعاملات تجاری ایران با کشورهای مختلف است. برخی از کشورها مانند چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هلند شاهد افزایش قابل توجه در ارزش واردات بوده‌اند که نشان‌دهنده تقویت روابط تجاری و افزایش تقاضا برای محصولات آن‌ها است. در مقابل، برخی از کشورها مانند هند، انگلستان و سوئیس کاهش در ارزش واردات داشته‌اند که ممکن است ناشی از تغییرات در روابط تجاری، مشکلات اقتصادی یا تغییر در تقاضا باشد.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تجارت و کسب و کار کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۹

آمار میزان ارزش ریالی واردات ایران

آمار میزان ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۸

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط