لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تخمین کامل بودن تعداد فوتی‌های ثبت شده در اداره ثبت احوال ایران

آمار تخمین کامل بودن تعداد فوتی‌های ثبت شده در اداره ثبت احوال ایران، نشان می‌دهد که مقدار درصد تخمین زده شده در هر سال از گزارش‌هایی که به طور کامل تعداد افراد فوت شده را در ثبت احوال ایران ثبت کرده‌اند چقدر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 2015 تا 2019 بیشترین میزان گزارش‌های کامل از تعداد فوتی‌های ثبت شده در اداره ثبت احوال ایران مربوط به سال 2015 با تخمین 100 درصد بوده و در مقابل کمترین میزان گزارش‌های کامل از تعداد فوتی مربوط به سال 2017 با تخمین 96.13 درصد بوده و مجددا در سال 2019 که آخرین سال ثبت شده در این آمار است تخمین گزارش‌های کامل فوتی‌ها افزایش یافته و به بیش از 99 درصد رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار فوتی های کرونا در ایران از ابتدا تا خرداد ۱۴۰۱

آمار مرگ و میر ناشی از سرطان بر اساس سن (از سال 1990 تا 2019) در ایران

آمار تعداد مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال 1400 در ایران

برای خواندن مقاله پیش‌بینی جمعیت ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2015 تا 2019

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط