لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم مردان و زنانی که انتظار می‌رود تا سن 65 سالگی زنده بمانند در ایران

آمار سهم مردان و زنانی که انتظار می‌رود تا سن 65 سالگی زنده بمانند در ایران، نشان می‌دهد که از سال 1960 تا 2020 میزان درصد زنان و مردانی که انتظار می‌رود تا 65 سالگی عمر کنند نسبت به کل جمعیت ایران چقدر بوده و روند تغییرات میزان آن در طی این سال‌ها به چه صورت بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1960 تا 2020 در ایران میزان سهم جمعیتی از زنان و مردانی که انتظار می‌رود تا 65 سالگی زنده بمانند افزایش یافته به طوری که سهم زنان از 36.15 درصد جمعیت ایران در سال 1960 به 90.38 درصد جمعیت ایران در سال 2020 رسیده و سهم مردان از 37.13 درصد به 86.27 درصد رسیده است که بیان می‌کند سهم جمعیت مردانی که انتظار می‌رود تا 65 سالگی عمر کنند در ایران کمتر از سهم زنانی که انتظار می‌رود تا 65 سالگی عمر کنند است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سن امید به زندگی در ایران

آمار جمعیت بر اساس گروه‌های سنی در ایران

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1960 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط