لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم انتشار جهانی کربن دی اکسید از هوانوردی بین‌المللی

آمار سهم انتشار جهانی کربن دی اکسید از هوانوردی بین‌المللی، نشان می‌دهد که سهم کربن دی اکسید منتشر شده از بخش هوانوردی بین المللی هر کشور که مربوط به کشور مبدا هر پرواز می‌شود نسبت به انتشار جهانی کل کربن دی اکسید چقدر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در سال 2018 هر کدام از بخش‌های جهان در انتشار جهانی کربن دی اکسید از هوانوردی بین‌المللی سهم به سزایی داشته‌اند به طوریکه سه رتبه اول در بیشترین سهم در این آمار به ترتیب مربوط به اتحادیه اروپا با 10.03 درصد، ایالات متحده با 7.47 درصد و چین با 4.07 درصد بوده است. سهم ایران در این موضوع حدودا 0.14 درصد ثبت گردیده است.

طبق این آمار، تا سال 2018 سهم ایران از انتشار کربن دی‌اکسید ناشی از هوانوردی بین‌المللی 0.14 درصد بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

سهم کشورهای منتخب از انتشار دی اکسید کربن توسط حمل و نقل

آمار سرانه انتشار کربن دی اکسید براساس مصرف در مقایسه با سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران

برای خواندن مقاله وضعیت آلودگی هوا در ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2018

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط