لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم اشتغال در بخش‌های مختلف به تفکیک مناطق شهری و روستایی (سال 1401)

آمار سهم اشتغال در بخش‌های مختلف به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال 1401 نشان می‌دهد، اشتغال در بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دست آورده است؛ آمار سهم اشتغال در بخش‌های مختلف به تفکیک مناطق شهری و روستایی حاکی از آن است که در سال 1401 در بخش خدمات با 59.5 درصد اشتغال‌ها در مناطق شهری و 27.1 درصد در مناطق روستایی بوده است.

پس از بخش خدمات، بخش صنعت بیشترین سهم را از اشتغال داشته است که 34.7 درصد اشتغال‌ها در این بخش در مناطق شهری و 30.1 درصد در مناطق روستایی بوده است.

در رتبه سوم از اشتغال در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی، در منطقه روستایی، بخش خدمات این با 27 درصد از سهم اشتغال در این رتبه قرار دارد و در منطقه شهری، بخش کشاورزی با 6 درصد از سهم اشتغال در این رتبه قرار دارد.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوی در استان آذربایجان شرقی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان غربی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک حالت

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط