لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار درصد زنان و مردان مسن 65 تا 69 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند

آمار درصد زنان و مردان مسن 65 تا 69 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1980 تا 2015 چند درصد افراد مسن در میان جمعیت ایران که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند به تفکیک جنسیت دارای سن 65 تا 69 سال هستند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ به طور کلی از سال 1980 تا 2015 میزان درصد زنان و مردان مسن دارای سن 65 تا 69 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند همواره در حال کاهش بوده به طوری که میزان زنان 65 تا 69 ساله از 57.9 درصد در سال 1980 به 28.21 درصد در سال 2015 رسیده و میزان مردان 65 تا 69 ساله از 60.86 درصد در سال 1980 به 26.71 درصد در سال 2015 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت کهنسالان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

آمار جمعیت به تفکیک رده سنی در ایران

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1980 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط