لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم زنان و مردان مسن بالای 80 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار سهم زنان و مردان مسن بالای 80 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1980 تا 2015 چند درصد افراد مسن در میان جمعیت ایران که در مناطق شهری زندگی می‌کنند به تفکیک جنسیت دارای سن بالای 80 سال هستند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ به طور کلی از سال 1980 تا 2015 سهم زنان و مردان مسن دارای سن بالای 80 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند افزایش یافته به طوری که میزان زنان بالای 80 سال از 49.48 درصد در سال 1980 به 70.29 درصد در سال 2015 رسیده و میزان مردان بالای 80 سال از 52.75 درصد در سال 1980 به 64.42 درصد در سال 2015 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم جمعیت 80 ساله یا بیشتر در ایران

آمار جمعیت به تفکیک رده سنی در ایران

آمار جمعیت کهنسالان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1980 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط