لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار درصد زنان و مردان مسن بالای 80 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند

آمار سهم زنان و مردان مسن بالای 80 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1980 تا 2015 چند درصد افراد مسن در میان جمعیت ایران که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند به تفکیک جنسیت دارای سن بالای 80 سال هستند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ به طور کلی از سال 1980 تا 2015 سهم زنان و مردان مسن دارای سن بیشتر از 80 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند در حال کاهش بوده به طوری که میزان سهم زنان بالای 80 سال از 50.52 درصد در سال 1980 به 29.71 درصد در سال 2015 رسیده و میزان سهم مردان بالای 80 سال از 47.25 درصد در سال 1980 به 35.58 درصد در سال 2015 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم جمعیت 80 ساله یا بیشتر در ایران

آمار جمعیت کهنسالان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

آمار درصد زنان و مردان مسن 60 تا 64 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1980 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط