لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد تخت‌های ثابت بیمارستانی بر حسب نوع وابستگی در ایران

آمار تعداد تخت های ثابت بیمارستانی موجود، نشان‌دهنده تعداد تخت‌های ثابت بیمارستانی موجود در كشور كه در سال‌های 1393 و 1394 به ثبت رسيده‌اند است.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت مركز آمار ايران به دست آورده است؛ در اين بازه يك ساله كه روند تعداد تخت‌های ثابت موجود افزايشی بوده است حدود 3000 تخت ثابت بیمارستانی به تخت‌های بخش دولتی و حدود 1000 تخت ثابت بیمارستانی به تخت‌های بخش غيردولتی افزوده شده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ بهداشت و درمان کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد تخت بیمارستانی در ایران

آمار کشورهایی با کمترین تراکم تخت بیمارستانی در سراسر جهان

برای خواندن مقاله دو قرن درگیری با طاعون و نصف شدن جمعیت کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1393 تا 1394

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط