لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در ایران (سال 1400)

آمار تعداد مرگ و میرهای ناشی از غرق شدگی در ایران نشان می‌دهد در سال 1400 استان مازندران بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از غرق شدگی را در بین استان‌های کشور داشته است.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری سازمان پزشکی قانونی کشور به دست آورده است؛ آمار تعداد مرگ و میرهای ناشی از غرق شدگی در ایران که در سال 1400 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد استان مازندران با مجموع 147 فوتی که شامل 129 مرد و 18 زن بوده‌اند، بیشترین تعداد مرگ و میر به علت غرق شدگی را در بین استان‌های کشور داشته‌است. استان خوزستان با تعداد 125 فوتی شامل 109 مرد و 16 زن، دومین استان پر تلفات کشور بر اثر غرق شدگی بوده است.

بر اساس آمار موجود استان سمنان با مجموع 7 فوتی کمترین تعداد مرگ‌ و میرهای ناشی از غرق شدگی را در بین استان‌های کشور داشته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال ۱۳۹۹ در ایران

آمار تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای داخل ساختمان در ایران (به تفکیک بازه‌های سنی)

آمار تعداد مرگ ومیر ناشی از بلایای طبیعی در ایران

برای مطالعه مقاله آمار جمعیت ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط