لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان حمایت از حقوق برابر در ایران

آمار میزان حمایت از حقوق برابر در ایران، بیانگر میزان حمایت دولت‌های ایران از حقوق و آزادی‌های مردم و اعطای آنها به طور مساوی در بین تمام گروه‌های اجتماعی در بازه زمانی این آمار است. میزان این شاخص از 0 تا 1(بیشترین برابری) متغیر است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ میزان حمایت از حقوق برابر در ایران در طی سال‌های 1789 تا 2021 روندی افزایشی گذرانده و امتیاز 0.04 در این ارزیابی به امتیاز 0.57 رسیده است. قابل توجه است که بیشترین میزان حمایت از حقوق برابر در ایران مربوط به سال‌های 1980 تا 1983 بوده که ایران امتیاز 0.8 را دریافت کرده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار شاخص نابرابری جنسیتی در ایران

آمار سهم کرسی زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

از 1789 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط