لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار کارکرد اساسی دولت در ایران

آمار کارکرد اساسی دولت در ایران، نشان می‌دهد که براساس ارزیابی‌های کارشناسان جهانی دولت ایران در طی سال‌های 2005 تا 2021 تا چه اندازه در استفاده از زور انحصار داشته و به چه میزان در سراسر کشور خدمات عمومی اساسی ارائه کرده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ به طور کلی میزان این آمار از 1 تا 10 امتیاز برحسب بیشترین عملکرد متغیر است که بیشترین امتیاز کسب شده توسط ایران در ارزیابی کارکرد اساسی دولت 7.5 بوده که از سال‌های 2009 تا 2013 ثبت گردیده و کمترین امتیاز ایران در این آمار 6.5 بوده که مربوط به سال‌های 2015 تا 2021 می‌شود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه بهداشتی استفاده می‌کنند در ایران

آمار سهم جمعیت دارای دسترسی به آب آشامیدنی با مدیریت ایمن در ایران

آمار نرخ بیکاری در ایران

برای خواندن مقاله آمار ایران در زمینه‌های مهم کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2005 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط