لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار مساحت جنگل‌های ایران

آمار مساحت جنگل‌های ایران، میزان رشدی که در بازه زمانی این آمار در مساحت جنگل‌های ایران اتفاق افتاده است را نشان می‌دهد زیرا در طی سال‌های ثبت این آمار مساحت جنگل‌های ایران تغییرات مثبت و روندی افزایشی داشته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ مساحت جنگلی، زمینی است که زیر توده درختان طبیعی یا کاشته شده حداقل 5 متری در محل اعم از مثمر یا غیر مولد و به استثنا از درختانی که در سیستم‌های تولید کشاورزی هستند تعریف می‌شود.

مساحت جنگل‌های ایران از حدود 9 میلیون هکتار در سال 1990 به بیش از 10.7 میلیون هکتار در سال 2020 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی  محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مساحت جنگل‌ها در ایران

آمار میزان نسبت مساحت جنگل با برنامه مدیریت بلندمدت در ایران

برای خواندن مقاله آمار یوزپلنگ‌‌های ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط