لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نهادهای مشارکتی سیاسی در ایران

آمار نهادهای مشارکتی سیاسی در ایران، بیانگر میزان مشارکت شهروندان کشور در دولت‌های منطقه‌ای و محلی، سازمان‌های جامعه مدنی و دموکراسی مستقیم در ارزیابی‌های کارشناسی انجام شده، خواهد بود. امتیاز آن از 0 تا 1(مشارکت بیشتر) متغیر است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ میزان امتیاز مربوط به ارزیابی نهاد‌های مشارکتی سیاسی در ایران به طور کلی از سال 1789 تا 2021 افزایش یافته و از 0.03 به 0.13 رسیده است اما با وجود نوسان‌های روند، بیشترین امتیاز ایران در این آمار مربوط به سال 1952 با امتیاز 0.24 بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مشارکت سیاسی در ایران

آمار میزان مشارکت جامعه مدنی در ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1789 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط