لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار دسترسی برابر به قدرت در ایران

آمار دسترسی برابر به قدرت در ایران، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1789 تا 2021 در ایران تا چه حد همه گروه‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری کشور نفوذ و مشارکت داشته‌اند و در این بازه زمانی شاهد چه تغییراتی در میزان آن بوده‌ایم.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در ارزیابی‌های کارشناسی و شاخص V-Dem جهانی میزان دسترسی برابر به قدرت از 0 تا 1 برحسب میزان برابری متغیر است. براساس این ارزیابی‌ها میزان دسترسی برابر به قدرت در ایران از سال 1789 تا 1933 دارای 0.02 امتیاز بوده و با گذشت زمان افزایش یافته و 0.44 امتیاز در 2021 کسب کرده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:
آمار میزان مشارکت جامعه مدنی در ایران

آمار امتیاز آزادی‌های مدنی در ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1789 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط