لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان انتشار کربن دی اکسید از سفرهای هوایی داخلی در جهان

آمار میزان انتشار کربن دی اکسید از سفرهای هوایی داخلی در جهان، نشان می‌دهد که در هر کشور در سراسر جهان به چه میزان کربن دی اکسید از سفرهای هوایی داخلی آن کشور انتشار یافته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ بیشترین میزان انتشار کربن دی اکسید از سفرهای هوایی داخلی در جهان در سال 2018 به ترتیب متعلق به ایالات متحده با بیش از 126 میلیون تن کربن دی اکسید، اتحادیه اروپا با بیش از 66 میلیون تن کربن دی اکسید و چین با بیش از 64 میلیون تن کربن دی اکسید بوده است.

طبق این آمار میزان انتشار کربن دی اکسید از سفرهای هوایی داخلی مربوط به ایران در سال 2018 بیش از 1 میلیون و 700 هزار تن کربن دی اکسید بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم انتشار جهانی کربن دی اکسید از هوانوردی

آمار میزان انتشار کربن دی اکسید در ایران بر اساس بخش

برای خواندن مقاله وضعیت آلودگی هوا در ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2018

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط