لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان انتشار کربن دی اکسید ناشی از هوانوردی در جهان

آمار میزان انتشار کربن دی اکسید ناشی از هوانوردی در جهان، میزان کربن دی اکسید انتشار یافته از بخش هوانوردی هر کشور که شامل پرواز‌های داخلی و خارجی(هوانوردی بین المللی مربوط به کشور مبدا هر پرواز است) می‌شود را نشان می‌دهد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ بیشترین میزان انتشار کربن دی اکسید ناشی از هوانوردی در جهان در سال 2018 به ترتیب متعلق به ایالات متحده با بیش از 181 میلیون تن کربن دی اکسید، اتحادیه اروپا با بیش از 141 میلیون تن کربن دی اکسید و چین با بیش از 94 میلیون تن کربن دی اکسید بوده است. همچنین کمترین میزان این آمار مربوط به لیبی با حدود 85 هزار تن کربن دی اکسید منتشر شده بوده است.

طبق این آمار در سال 2018 میزان انتشار کربن دی اکسید ناشی از هوانری توسط ایران 2,794,273 تن بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم انتشار جهانی کربن دی اکسید از هوانوردی

آمار میزان انتشار کربن دی اکسید در ایران بر اساس بخش

سهم کشورهای منتخب از انتشار دی اکسید کربن توسط حمل و نقل

برای خواندن مقاله وضعیت آلودگی هوا در ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2018

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط