لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال به تفکیک استان در سال 1401

آمار نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال بر حسب استان در سال 1401 نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال در استان زنجان نسبت به بقیه استان‌ها بیشتر است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دست آورده است؛ آمار نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال به تفکیک استان در سال 1401 حاکی از آن است که استان زنجان با نرخ مشارکت اقتصادی 49 درصدی، بیشترین نرخ مشارکت جمعیت فعال را در بین استان‌های کشور داشته است.

استان اردبیل با نرخ مشارکت 46 درصد و گیلان با 45.2 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت فعال قرار دارند.

جمعیت فعال به مجموع جمعیت بیکار و شاغل گفته می‌شود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوی در استان آذربایجان شرقی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان غربی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک حالت

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط