لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار درصد پوشش جمعیتی شبکه‌های اینترنتی (سال 1401)

آمار درصد پوشش جمعیتی شبکه‌های اینترنتی در سال 1401 که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است نشان می‌دهد، شرکت همراه اول در سال 1401 میزان 97 درصد از جمعیتی که از خدمات همراه اول استفاده می‌کنند را تحت پوشش اینترنت 2G قرار داده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست آورده است؛ آمار درصد پوشش جمعیتی شبکه‌های اینترنتی حاکی از آن است که در سال 1401 شرکت همراه اول بیشترین میزان جمعیت تحت پوشش شبکه 2G را دارد. همچنین شرکت همراه اول در شبکه 4G هم بیشترین میزان پوشش جمعیتی را دارد. این شرکت در سال 1401 مقدار 81 درصد از کاربران خود را تحت پوشش این شبکه اینترنتی قرار داده است.

میزان پوشش جمعیتی شبکه‌های اینترنتی هم‌پوشانی دارد یعنی کسانی که شبکه اینترنتی 4G را دارند شبکه‌های اینترنتی قبل از 4G را هم دارند.

هم‌اکنون در بعضی از استان‌های کشور از پوشش اینترنتی 5G استفاده می‌شود و در بعضی از استان‌های ایران از پوشش اینترنتی 4.5G استفاده می‌شود.

طبق این آمار شرکت رایتل از پوشش اینترنتی نسل 2G پشتیبانی نمی‌‌کند. این شرکت در سال 1401 بیشتر شبکه اینترنتی 3G را پوشش داده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ فناوری و ارتباطات کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد خانوار سرویس گیرنده فیبرنوری به تفکیک استان (سال 1401)

آمار تعداد سرویس گیرندگان فیبرنوری به تفکیک استان (سال 1401)

آمار سهم بازار مشترکین پهنای باند ثابت به تفکیک نوع تکنولوژی (سال 1401)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط