لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد ازدواج در استان خراسان‌ رضوی به تفکیک مناطق شهری و روستایی (سال 1394)

آمار ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان خراسان رضوی در سال 1394 نشان می‌دهد بیشترین ازدواج‌های ثبت شده در این استان در مناطق شهری بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری مرکز آمار ایران به دست آورده است؛ آمار ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان خراسان رضوی در سال 1394 نشان می دهد تعداد 48,491  ازدواج در مناطق شهری و تعداد 11,981 ازدواج در مناطق روستایی استان خراسان رضوی طی سال 1394 به ثبت رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ جمعیت شناسی کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله ” آمار طلاق” کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد ازدواج در نقاط شهری و روستایی در ایران

آمار تعداد ازدواج و طلاق در مناطق روستایی ایران

برای خواندن مقاله آمار ازدواج در ایران | مقایسه میزان طلاق با ازدواج کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1394

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط