لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل در استان خراسان رضوی

آمار تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی به تفکیک وضعیت تأهل که در سال1401 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد اکثریت مددجویان این استان را افراد دارای همسر تشکیل می‌دهند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری کمیته امداد امام خمینی به دست آورده است؛ آمار تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی به تفکیک وضعیت تأهل نشان می‌دهد، در مجموع تعداد 388,865 نفر مددجو در این استان وجود دارد که از این میان تعداد 158,878 نفر از آن‌ها دارای همسر هستند. بر اساس این آمار تعداد 120,165 از مددجویان در استان خراسان رضوی، ازدواج نکرده‌اند و تعداد 71,041 نفر از این مددجویان همسران خود را به دلیل فوت آن‌ها از دست داده‌اند.

طبق آمار موجود در سال 1401 کمترین جمعیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در استان خراسان رضوی را با تعداد 38,781 نفر، افرادی تشکیل می‌دهند که از همسران خود طلاق گرفته‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک استان)

آمار تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک گروه سنی)

برای خواندن مقاله اشتغال‌زایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط