لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نرخ مرگ و میر نوزادان براساس جنسیت در ایران (از سال 1990 تا 2020)

آمار نرخ مرگ و میر نوزادان براساس جنسیت در ایران، نشان می‌دهند که در طی سال‌های 1990 تا 2020 نرخ مرگ و میر در میان نوزادان پسر و دختر چقدر بوده و در این بازه زمانی میزان آن چقدر افزایش و یا کاهش یافته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ از سال 1990 تا 2020 نرخ مرگ و میر نوزادان پسر و دختر در ایران روندی کاهشی طی کرده و همواره در حال کاهش بوده است به طوری که میزان آن در نوزادان پسر از 4.58 درصد در سال 1990 به 1.18 درصد در سال 2020 و در نوزادان دختر از 4.33 درصد در سال 1990 به 1.05 درصد در سال 2020 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار مرگ‌ و میر نوزادان در ایران

آمار پیش‌بینی نرخ تولد در ایران (۲۰۲۳ تا ۲۰۹۹)

برای خواندن مقاله پیش‌بینی جمعیت ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط