لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان جنگل زدایی وارداتی در ایران

آمار میزان جنگل زدایی وارداتی در ایران، نشان می‌دهد در سال 2005 در کمترین میزان در بازه زمانی این آمار بوده است. جنگل زدایی وارداتی میزان جنگل زدایی در کشور است که ناشی از تولید مواد غذایی و محصولات جنگلی وارداتی است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 2005 تا 2013 میزان جنگل زدایی وارداتی در ایران متاسفانه روندی افزایشی داشته و از حدود 18 هزار هکتار در سال 2005 به بیش از 25 هزار هکتار رسیده است. لازم به ذکر است که بیشترین میزان جنگل زدایی رخ داده در این آمار مربوط به سال 2011 با بیش از 40 هزار هکتار جنگل زدایی بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی  محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مساحت جنگل‌ها در ایران

آمار میزان نسبت مساحت جنگل با برنامه مدیریت بلندمدت در ایران

برای خواندن مقاله آمار یوزپلنگ‌‌های ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2005 تا 2013

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط