لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ارزش واردات بخش عمده صنعت به تفکیک گروه به ایران (سال 1402-1401)

آمار ارزش واردات بخش عمده صنعت به تفکیک گروه به ایران که در سالنامه آماری گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌ 1402 منتشر شده است نشان داده است که سال 1402 در همه گروه‌ها غیر از 2 گروه همه گروه‌ها افزایش ارزش داشته‌اند.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به دست آورده است؛ آمار ارزش واردات بخش عمده صنعت به تفکیک گروه به ایران حاکی از آن است که در سال 1402 گروه صنایع غذایی و گروه دارو کاهش ارزش داشتند.

خودرو و نیروی محرکه:
ارزش واردات این گروه از 8052 میلیون دلار در سال 1401 به 10072 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 25.1 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای خودرو و نیروی محرکه است. این ممکن است به دلیل افزایش تقاضای بازار، کاهش تولید داخلی یا تغییرات در سیاست‌های وارداتی باشد.

صنایع برق و الکترونیک:
ارزش واردات این گروه از 7802 میلیون دلار در سال 1401 به 9121 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 16.9 درصدی نشان‌دهنده افزایش نیاز به محصولات الکترونیکی و برقی است که ممکن است به دلیل رشد صنعت الکترونیک، افزایش مصرف و توسعه فناوری باشد.

ماشین سازی و تجهیزات:
ارزش واردات این گروه از 5390 میلیون دلار در سال 1401 به 6326 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 17.4 درصدی نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی است.

شیمیایی:
ارزش واردات این گروه از 4065 میلیون دلار در سال 1401 به 4233 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 4.1 درصدی نشان‌دهنده پایداری در تقاضا برای محصولات شیمیایی است.

صنایع غذایی:
ارزش واردات این گروه از 3833 میلیون دلار در سال 1401 به 3717 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 3.0 درصدی نشان‌دهنده کاهش واردات محصولات غذایی است که ممکن است به دلیل افزایش تولید داخلی یا کاهش مصرف باشد.

محصولات پلیمری:
ارزش واردات این گروه از 2240 میلیون دلار در سال 1401 به 2637 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 17.7 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای محصولات پلیمری است.

نساجی، پوشاک و کفش:
ارزش واردات این گروه از 1932 میلیون دلار در سال 1401 به 2176 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 12.6 درصدی نشان‌دهنده رشد تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک است.

محصولات سلولزی:
ارزش واردات این گروه از 1985 میلیون دلار در سال 1401 به 2130 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 7.3 درصدی نشان‌دهنده افزایش نیاز به محصولات سلولزی مانند کاغذ و محصولات مرتبط است.

تجهیزات پزشکی:
ارزش واردات این گروه از 1419 میلیون دلار در سال 1401 به 1936 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 36.4 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای تجهیزات پزشکی است که ممکن است به دلیل نیازهای بهداشتی و درمانی بیشتر باشد.

دارو:
ارزش واردات این گروه از 1466 میلیون دلار در سال 1401 به 1208 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 17.6 درصدی نشان‌دهنده کاهش واردات دارو است که ممکن است به دلیل افزایش تولید داخلی، بهبود نظام بهداشت و درمان یا کاهش تقاضا باشد.

لوازم خانگی:
ارزش واردات این گروه از 788 میلیون دلار در سال 1401 به 797 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 1.1 درصدی نشان‌دهنده پایداری تقاضا برای لوازم خانگی است.

سایر تولیدات صنعتی:
ارزش واردات این گروه از 51 میلیون دلار در سال 1401 به 72 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 41.2 درصدی نشان‌دهنده رشد تقاضا برای سایر تولیدات صنعتی است.

صنایع ورزشی و خلاق:
ارزش واردات این گروه از 36 میلیون دلار در سال 1401 به 57 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 58.3 درصدی نشان‌دهنده رشد قابل توجه در واردات محصولات ورزشی و خلاق است.

نتیجه‌گیری

داده‌های واردات نشان‌دهنده تغییرات متنوعی در ارزش واردات گروه‌های مختلف کالایی به ایران است. برخی از گروه‌ها مانند خودرو و نیروی محرکه، صنایع برق و الکترونیک، ماشین سازی و تجهیزات، و تجهیزات پزشکی شاهد افزایش قابل توجهی در واردات بوده‌اند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و نیاز بازار به این محصولات است. در مقابل، گروه‌هایی مانند صنایع غذایی و دارو کاهش در ارزش واردات داشته‌اند که ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش تولید داخلی یا کاهش تقاضا باشد.

تغییرات در ارزش واردات هر گروه کالایی نشان‌دهنده تحولات اقتصادی و صنعتی در کشور است و می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک کند تا استراتژی‌های مناسب برای مدیریت واردات و تولید داخلی را تدوین کنند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تجارت و کسب و کار کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۹

آمار میزان ارزش ریالی واردات ایران

آمار میزان ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۸

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط