لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت به ایران (سال 1402)

آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت به ایران که در سالنامه آماری گزارش عملکرد تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌ 1402 منتشر شده است نشان داده است که در سال 1402 بیشترین واردات در این سال بین ایران و کشور امارات متحده عربی بوده است.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به دست آورده است؛ آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت به ایران حاکی از آن است که در سال 1402 واردات ایران از امارات متحده عربی بیش از 20 میلیون دلار رسیده است.

مواد اولیه و پتروشیمی:
آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت نشان به ایران داده است که ارزش واردات این گروه از 962 میلیون دلار در سال 1401 به 985 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 2.4 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای مواد اولیه پتروشیمی است که می‌تواند به دلیل رشد صنعت پتروشیمی داخلی یا افزایش نیاز به مواد اولیه باشد.

سایر پتروشیمی:
آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت نشان داده است که ارزش واردات این گروه از 425 میلیون دلار در سال 1401 به 410 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 3.5 درصدی نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی دیگر یا تغییر در الگوی مصرف و واردات این محصولات است.

روغن‌های نفتی و روغن از مواد معدنی و قیری:
آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت به ایران نشان داده است که ارزش واردات این گروه از 243 میلیون دلار در سال 1401 به 272 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش 11.9 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای روغن‌های نفتی و مواد مشابه است که می‌تواند به دلایلی نظیر افزایش تولید صنعتی یا نیاز به محصولات نفتی برای فرآیندهای تولید باشد.

قیر:
آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت به ایران نشان داده است که ارزش واردات قیر از 91 میلیون دلار در سال 1401 به 191 میلیون دلار در سال 1402 افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه 109.9 درصدی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای قیر است که می‌تواند به دلیل پروژه‌های زیرساختی، راه‌سازی یا نیاز به مواد قیری برای سایر صنایع باشد.

مواد آروماتیک:
ارزش واردات مواد آروماتیک از 141 میلیون دلار در سال 1401 به 17 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 87.9 درصدی نشان‌دهنده کاهش شدید در واردات این مواد است که می‌تواند به دلایل مختلفی نظیر کاهش تقاضا، تغییر در تولید داخلی یا سیاست‌های وارداتی باشد.

سایر پایه نفتی:
آمار ارزش واردات به تفکیک بخش پتروشیمی و پایه نفت به ایران نشان داده است که ارزش واردات این گروه از 15 میلیون دلار در سال 1401 به 12 میلیون دلار در سال 1402 کاهش یافته است. این کاهش 20.0 درصدی نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای سایر محصولات پایه نفتی است.

نتیجه‌گیری

تحلیل داده‌های واردات بخش پتروشیمی و پایه نفتی به ایران نشان‌دهنده تغییرات مختلفی در الگوهای وارداتی است. افزایش واردات در گروه‌هایی مانند مواد اولیه و پتروشیمی، روغن‌های نفتی و قیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا و نیاز به این محصولات است که می‌تواند به دلیل رشد صنایع داخلی، پروژه‌های زیرساختی و تولیدی باشد. در مقابل، کاهش واردات در گروه‌هایی مانند سایر پتروشیمی‌ها، مواد آروماتیک و سایر پایه نفتی نشان‌دهنده تغییر در الگوی مصرف، کاهش تقاضا یا تغییرات در سیاست‌های وارداتی است. به طور کلی، داده‌ها نشان‌دهنده تغییرات و تحولات مهمی در واردات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی به ایران در سال‌های اخیر است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تجارت و کسب و کار کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۹

آمار میزان ارزش ریالی واردات ایران

آمار میزان ارزش دلاری واردات ایران به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۸

برای خواندن مقاله آمار واردات ایران در ۳۰ سال اخیر کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط