لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تولید ماهی و غذاهای دریایی در ایران

آمار تولید ماهی و غذاهای دریایی در ایران نشان می دهد میزان تولید ماهی و غذاهای دریایی در کشور افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه در سال 2020، 1,284,840 تن ماهی و غذای دریایی در کشور تولید شده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ آمار تولید ماهی و غذاهای دریایی در ایران از سال 1961 تا 2020 به ثبت رسیده است. در اولین سال ثبت این آمار میزان تولید ماهی و غذاهای دریایی در کشور 20,000 تن بوده است. این آمار در سال 2006 به 575,350 تن رسیده است. بر اساس آمار موجود در یک بازه زمانی 14 ساله از سال 2006 تا 2020 میزان تولید ماهی و غذاهای دریایی در کشور، بیش از 2 برابر رشد داشته است؛ به طوریکه در سال 2020 میزان تولید ماهی و غذاهای دریایی در کشور به 1,284,840 تن رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ شیلات و آبزیان, کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان تولید غذاهای دریایی و ماهی در ایران

آمار میزان تولید شیلات در ایران

برای خواندن مقاله آمار ایران در تولید غذا | میزان رشد کشاورزی ایران در ۱۰ سال گذشته چگونه بوده است؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1961 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط