لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم اشتغال جمعیت فعال در بخش کشاورزی بر حسب استان در سال 1401

آمار  سهم اشتغال جمعیت فعال در بخش کشاورزی بر حسب استان در سال 1401 نشان می‌دهد،سهم اشتغال جمعیت فعال در بخش کشاورزی در استان کرمان نسبت به بقیه استان‌ها بیشتر است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دست آورده است؛ آمار سهم اشتغال جمعیت فعال در بخش کشاورزی بر حسب استان در سال 1401، حاکی از آن است که استان کرمان با سهم اشتغال 38.6 درصد در رتبه اول این آمار قرار دارد.

در رتبه دوم، استان خراسان شمالی با سهم اشتغال 31.4 درصد قرار دارد.

کمترین سهم اشتغال مربوط به استان تهران با 1.9 درصد است و پس از آن استان البرز با سهم اشتغال 3.2 درصد بوده است.

جمعیت فعال به مجموع جمعیت بیکار و شاغل گفته می‌شود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوی در استان آذربایجان شرقی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان غربی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک حالت

برای خواندن مقاله میزان حقوق در ایران چگونه محاسبه می‌شود کلیک کنید.

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط