لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار مصرف برق در ایران و جهان

آمار رسمی مصرف برق در ایران و جهان در سال 2020 نشان می‌دهد ایران در رتبه 14 جهان پس از عربستان سعودی، انگلیس و ایتالیا قراردارد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری STATISTA به دست آورده است؛ آمار ایران در مصرف برق در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان زیاد نبوده و در مقام 14 قرار دارد. ایران در سال 2020 میزان 279.8 تراوات ساعت برق مصرف کرده است.

در این سال چین با مصرف 6875.1 تراوات ساعت در رتبه نخست، ایالات متحده آمریکا با مصرف میزان  3843.8 تراوات ساعت در رتبه دوم و هند با مصرف 1229.4 تراوات ساعت در رتبه سوم جهان قرار دارد.

ایران در مصرف برق بعد از عربستان سعودی با مصرف 331.4 تراوات ساعت برق، انگلستان با مصرف برق برابر با 289.7 تراوات ساعت و ایتالیا با میزان مصرف برق 286.4 تراوات ساعت، قرار گرفته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ انرژی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار دسترسی به برق در مناطق مختلف در ایران

آمار تغییرات سهم مصرف فرآورده‌های انرژی‌زا

آمار تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مصرف انرژی

آمار مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

آمار تولید برق ایران و جهان

آمار دسترسی به برق در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط