لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار توزیع انتشار دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل در سراسر جهان

آمار توزیع انتشار دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل در سراسر جهان، نشان می‌دهد که در سال 2020 سهم انتشار دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل در کشورهای مختلف سراسر جهان چند درصد بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری statista به دست آورده است؛ آمریکا بزرگترین شرکت کننده در انتشار CO2 مربوط به حمل و نقل است که تقریباً 25 درصد از CO2 کل جهان را در سال 2020 تشکیل می‌دهد. دومین تولیدکننده بزرگ در سال 2020 چین بود که بیش از 15 درصد از انتشار CO2 حمل و نقل در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.

طبق آمارهای موجود در سال 2020 انتشار کربن دی اکسید ناشی از حمل و نقل توسط ایران 2.2 درصد بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

سهم کشورهای منتخب از انتشار دی اکسید کربن توسط حمل و نقل

آمار میزان تغییر در سرانه انتشار دی اکسید کربن داخلی برخی از کشورها در سراسر جهان

برای خواندن مقاله وضعیت آلودگی هوا در ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط