لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان انتشار تجمعی کربن دی اکسید در ایران

آمار میزان انتشار تجمعی کربن دی اکسید در ایران، نشان می‌دهد که میزان مجموع انتشار کربن دی اکسید تولید شده از سوخت‌های فسیلی و صنعت در ایران چقدر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ میزان انتشار تجمعی کربن دی اکسید در ایران در طی سال‌های 1906 تا 2020 همواره در حال افزایش بوده و رشد چشمگیری داشته است به طوریکه میزان مجموع دی اکسید کربن منتشر شده از حدود 3000 تن در سال 1906 به بیش از 18 میلیارد تن در سال 2020 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سرانه انتشار کربن دی اکسید در ایران

آمار سرانه انتشار کربن دی اکسید براساس مصرف در مقایسه با سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران

برای خواندن مقاله وضعیت آلودگی هوا در ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1906 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط