لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی (سال 1401)

آمار ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی در سال 1401 که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است نشان می‌دهد، بیشترین ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی در ایران به پهنای باند شبکه انتقال تخصیص داده شده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست آورده است؛ آمار ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی حاکی از آن است که در سال 1401، میزان 42,423 Gbps به پهنای باند شبکه انتقال تخصیص داده شده است که نسبت به ظرفیت بقیه زیرساخت‌های ارتباطی بیشتر است.

بعد از ظرفیت پهنای ابند شبکه انتقال در ایران ظرفیت پهنای باند داده داخلی افزایش داشته است. این ظرفیت در سال 1401 به میزان 36,450 Gbps رسیده است.

Gbps: واحد اندازه گیری است که برای تعیین کمیت نرخ انتقال داده‌ها استفاده می‌شود. یعنی سرعت شبکه انتقال در سال 1401 به 42,423 گیگابایت در ثانیه رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ فناوری و ارتباطات کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد خانوار سرویس گیرنده فیبرنوری به تفکیک استان (سال 1401)

آمار تعداد سرویس گیرندگان فیبرنوری به تفکیک استان (سال 1401)

آمار سهم بازار مشترکین پهنای باند ثابت به تفکیک نوع تکنولوژی (سال 1401)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط