لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم مهاجران ایرانی از کل مهاجران جهان

آمار مهاجران ایرانی نسبت به کل مهاجران جهان از رشد 0.16 درصدی سهم مهاجران ایرانی در سال 2020 نسبت به سال 1990 خبر می‌دهد.

با بررسی نمودار آمار امروز می‌توان گفت که درصد مهاجران کشورمان نسبت به کل مهاجران جهان برای سه سال  (2017 ، 2019 و 2020) ثابت بوده است.

طبق آماری که آمار فکت از رصدخانه مهاجرتی ایران به دست آورده است؛ شیب افزایش سهم مهاجران کشورمان نسبت به‌کل مهاجران بین سال‌های 1990 تا 2000 بیشتر از هر زمان دیگری بوده است. البته این به معنای شیب افزایشی جمعیت مهاجران در جهان نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون آمارهای جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت کل مهاجران در جهان

آمار سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران

آمار جمعیت مهاجران ایرانی در جهان

برای مطالعه مقاله آیا واقعا نرخ مهاجرت ایرانیان دوبرابر شده است؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط