لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد شركت‌های ثبت شده با شراكت ايرانیان در تركيه

آمار تعداد شركت‌های ثبت شده با شراكت ايرانیان در تركيه نشان می‌دهد که بیشترین میزان ثبت شرکت توسط ایرانیان مربوط به سال 2018 با 1,019 شرکت ثبت‌شده است. کمترین میزان آمار مربوط به سال 2017 با 357 شرکت است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از سایت رصدخانه مهاجرت ایران به دست آورده است؛ آمار تعداد شرکت‌های ثبت شده با شراکت ایرانیان در ترکیه از سال 2017 تا 2021 به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار با همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های گسترده در سال 2020  تنها 725 شرکت توسط ایرانیان در کشور ثبت‌شده است. طبق آمار پیش رو آمار تعداد شرکت‌های ثبتی در سال 2021 دوباره رو به رشد رفته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ی جمعیت شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار خانه خریداری شده در ترکیه توسط اتباع ايرانی

آمار جمعیت مهاجران ایرانی در ترکیه

بررسی نرخ خالص مهاجرت ایرانیان

برای خواندن مقاله آیا واقعا نرخ مهاجرت ایرانیان دوبرابر شده است؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2017 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط